چريکهای فدايي خلق ايران


            صفحه اصلی     تاریخچه     انتشارات     پیام فدائی     نشریه ۱۹ بهمن     صدای چریکها / سرودهای انقلابی       زنان      کارگری      آرشیو مقالات      تماس با ما                آثار کلاسیک مارکسیستی    مطالب برگزیده    ویدیو کلیپ ها    اسناد خیانت اکثریت و حزب توده    کتاب فروشی الکترونیکی     English/Other Languages  

فهرست آرشیو مقالات - صفحه ۱


فراخوان به تحصن و اعتصاب غذا  
!تداوم جنايات رژيم در آذربايجان برعليه خلق ترک  
!کشتار خلق ترک محکوم است  
پيرامون اعتراضات حق طلبانه توده ای اخير در آذربايجان  
تظاهرات اول ماه مه در لندن انگلستان  
!گرامي باد اول ماه مه ، روز جهاني کارگر  
!برعليه موج سرکوب و اعدام به پا خيزيم  
فراخوان به تظاهرات ضدجنگ در لندن انگلستان  
!تظاهرات ايستاده بمناسبت 8 مارس، روز جهاني زن  
!روز زن در پيوند با مبارزات طبقه کارگر و سوسياليسم مفهوم واقعي مي يابد  
گرامي باد 8 مارس، روز جهاني زن  
!اعدام جنايتکارانه يک زنداني سياسي ديگر توسط جمهوری اسلامي  
!پيام چريکهای فدايي خلق ايران بمناسبت سالروز رستاخيز سياهکل و قيام بهمن  
فراخوان به تظاهرات ايستاده در روز جهاني حمايت از کارگران ايران  
!تظاهرات ايستاده - متحدا برعليه سرکوب ددمنشانه کارگران دلير شرکت واحد بپا خيزيم  
!از مبارزات عادلانه کارگران شرکت واحد حمايت کنيم  
!سرکوب وحشيانه کارگران شرکت واحد محکوم است  
در گراميداشت خاطره سرخ جانباختگان قتل عام سال 67 - جلسه سخنراني و بحث و گفتگو در پلتاک  
!ياد جانباختگان قتل عام سال 67 را با تشديد مبارزه برعليه جمهوری اسلامي پاس داريم  
مراسم بزرگداشت خاطره جانباختگان کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷  
تظاهرات ايستاده  
!"انتخابات" ریاست جمهوری را به فرصتی برای افشای هر چه بیشتر جنایات حکومت در افکار عمومی بدل سازیم  
!در افشای خيمه شب بازی انتخاباتی جمهوری اسلامی  
!يورش چماقداران رژيم به کارگران شرکت واحد را محکوم مي کنيم  
!گرامي باد اول ماه مه، روز جهاني کارگر  
!سرکوب خلق عرب را محکوم مي کنيم  
فراخوان به تظاهرات ايستاده در اعتراض به سرکوب و کشتار بيرحمانه فرزندان خلق عرب  
جلسه سخنراني در پلتاک - نکاتي درباره تاريخ سازمان چريکهای فدايي خلق ايران - دومين گفتار  
چريکهای فدايي خلق ايران تکذيب مي کنند  
جلسه سخنراني و بحث و گفتگو در پلتاک پيرامون اقدام اخير تلويزيون آپادانا  
!هشدار به نيروهای انقلابي درباره اقدام اخير تلويزيون آپادانا  
پيرامون اقدام اخير تلويزيون آپادانا  
يادمان قتل عام زندانيان سياسي در سال 67  
تظاهرات ايستاده در اعتراض به قتل عام زندانيان سياسي در سال 67  
!بکوشيم تا رهرو آرمان های جانباختگان قتل عام سال 67 باشيم  
تظاهرات ايستاده در حمايت از کارگران ايران - فراخوان  
به ياد جاويد جانباختگان قتل عام سال 67! - مراسم سخنراني در پلتاک  
!گرامي باد 18 تير ماه، سالگرد جنبش دانشجويي سال 1378  
!گرامي باد اول ماه مه، روز جهاني طبقه کارگر  
!سال نو بر همه کارگران و زحمتکشان مبارک باد  
!از شورش مردم بپاخاسته فريدون کنار حمايت کنيم  
تظاهرات ايستاده (در دفاع از مبارزات زنان بپاخاسته ايران و پشتيباني از تظاهرات پردامنه کارگران و معلمين) 13 مارس 2004  
!از اعتصاب سراسری معلمان حمايت مي کنيم  
!در گراميداشت 8 مارس، روز جهاني زن  
!انتخابات فرمايشي و کشتار مردم  
!دستگيری های گسترده ، به دنبال کشتار کارگران مبارز در شهر بابک و حومه  
!کشتار کارگران شرکت "ذوب مس" خاتون آباد محکوم است  
!انتخابات دور هفتم مجلس شورای اسلامي را تحريم کنيد  
!حضور وسيع نيروهای سرکوبگر جمهوری اسلامي در بم  
!فاجعه زلزله در شهرستان بم  
!گسترش ناامني تحت حکومت سرکوبگر جمهوری اسلامي  
جايزه صلح نوبل در خدمت تداوم حشونت در ايران - اشرف دهقاني  
جايزه نوبل امسال در خدمت چه سياستي است؟  
   

| بالای صفحه |